Υλικά Μονώσεων & Στεγανοποίησης

Η ΕΤΑΙΡΙΑ DYNAMART ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ NCI CHEMICALS ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.